2019 Avaldus muusikakooli astumiseks

 

Rakvere Muusikakooli 71.lend 02.06.2019

Lennupuu istutamine.

Rakvere Muusikakooli tööplaan 01.03.-31.08.2019

Tööplaani muudatused toimuvad vastavalt vajadusele kord nädalas

Uuendatud 23.03.2019

MÄRTS -AUGUST 2019 II PA

 

Rakvere Muusikakooli uus põhimäärus

UUS PÕHIMÄÄRUS 21.11.2018

Rakvere Muusikakooli individuaaltundide tunniplaan:

INDIVIDUAALTUNNI PLAAN

Rakvere Muusikakooli õppemaksu tasumise kokkuleppe. 

Lapsevanematel on võimalus õppemaksu tasumise kokkuleppe vorm alla laadida, täita ja saata e-postiga või tuua paberkandjal muusikakooli kantseleisse.

2018 ÕPPEMAKSU TASUMISE KOKKULEPE nr

 2018 Rakvere Muusikakooli kohamaks korraldus_695_27112017

Rakvere Muusikakooli hindamisjuhendid alates 2017/18 õppeaastast:

Rakvere Muusikkaooli sõnalise hindamise juhend I-II klassis

Rakvere Muusikakooli hindamisjuhend III-VII klassidele

oppemaks muusikakoolis