Rakvere Muusikakooli solfedžo tunniplaanid:

Tunniplaan, õpetaja Merike Karton

Tunniplaan, õpetaja Liivi Lukas

Rakvere Muusikakooli muusikaloo tunniplaan

Tunniplaan, õpetaja Anne Peäske ja õpetaja Aime Lips (1)

Rakvere Muusikakooli individuaaltundide tunniplaan:

INDIVIDUAALTUNNI PLAAN

Rakvere Muusikakooli õppemaksu tasumise kokkuleppe. 

Lapsevanematel on võimalus õppemaksu tasumise kokkuleppe vorm alla laadida, täita ja saata e-postiga või tuua paberkandjal muusikakooli kantseleisse.

2018 ÕPPEMAKSU TASUMISE KOKKULEPE nr

 

 2018 Rakvere Muusikakooli kohamaks korraldus_695_27112017

Rakvere Muusikakooli hindamisjuhendid alates 2017/18 õppeaastast:

Rakvere Muusikkaooli sõnalise hindamise juhend I-II klassis

Rakvere Muusikakooli hindamisjuhend III-VII klassidele

oppemaks muusikakoolis