Rakvere Muusikakooli tööplaan II poolaasta 01.01.-31.08.2020

Tööplaan seisuga 11.02.2020,  tööplaani muudetakse jooksvalt.

Vajuta lingile ja tutvu tööplaaniga    TP2020


Rakvere Muusikakooli kohamaks 2020.

KOHAMAKS 2020 korraldus_796_09122019_1

Rakvere Muusikakooli õppemaksu tasumise kokkuleppe. 

Lapsevanematel on võimalus õppemaksu tasumise kokkuleppe vorm alla laadida, täita ja saata e-postiga või tuua paberkandjal muusikakooli kantseleisse.

2019/20 ÕPPEMAKSU TASUMISE KOKKULEPE nr

Rakvere Muusikakooli uus põhimäärus

UUS PÕHIMÄÄRUS 21.11.2018

 Õppemaks muusikakoolis