Rakvere Muusikakooli kohamaks 2020.

KOHAMAKS 2020 korraldus_796_09122019_1

Rakvere Muusikakooli õppemaksu tasumise kokkuleppe. 

Lapsevanematel on võimalus õppemaksu tasumise kokkuleppe vorm alla laadida, täita ja saata e-postiga või tuua paberkandjal muusikakooli kantseleisse.

2019 ÕPPEMAKSU TASUMISE KOKKULEPE nr

 

 

 

 

Rakvere Muusikakooli uus põhimäärus

UUS PÕHIMÄÄRUS 21.11.2018

 Õppemaks muusikakoolis

KOHAMAKS 2019