TÄHELEPANU!

RAKVERE MUUSIKAKOOL ON ESIALGU SULETUD KUNI 28. MÄRTSINI. 

Seoses väljakuulutanud koroonaviiruse COVID-19 pandeemiaga ja

Vabariigi valitsuse otsusega on kõik koolid kogu riigis suletud ja toimub distantsõpe. Meie õpetajad võtavad õpilaste ja nende vanematega ise kontakti kas telefoni teel või e-aadressidel edaspidise õppetöö läbiviimiseks.

Koolimaja on suletud kuni kriisiolukorra lõppemiseni.

Kooli kantselei töötab E-R kell 9 -17, aga teatage oma tulekust ette!

Muredega saate pöörduda telefonil 520 3975 (Rita Mets – majandus- ja õppealajuhataja)

Või e-aadressil muusikakool@rakvere.ee

Palume lastevanematel, kelle peres on kinnitatud viirus COVID-19 koheselt informeerida ka muusikakooli.

 

Rakvere Muusikakooli tööplaan II poolaasta 01.01.-31.08.2020

Tööplaan seisuga 05.03.2020,  tööplaani muudetakse jooksvalt.

Vajuta lingile ja tutvu tööplaaniga    TÖÖPLAAN 2020


Rakvere Muusikakooli kohamaks 2020.

KOHAMAKS 2020 korraldus_796_09122019_1

Rakvere Muusikakooli õppemaksu tasumise kokkuleppe. 

Lapsevanematel on võimalus õppemaksu tasumise kokkuleppe vorm alla laadida, täita ja saata e-postiga või tuua paberkandjal muusikakooli kantseleisse.

2019/20 ÕPPEMAKSU TASUMISE KOKKULEPE nr

Rakvere Muusikakooli uus põhimäärus

UUS PÕHIMÄÄRUS 21.11.2018

 Õppemaks muusikakoolis