RAKVERE MUUSIKAKOOLI KODUKORD

 • Kooli meeldiva miljöö huvides käitun teistega nii, nagu tahan, et minuga käitutakse.
 •  Kaitsen igaühe õigusi teadmisi omandada ega häiri kaasõpilaste õppimist.
 •  Koolist puudumisel teatan õpetajale. Pikemaajalise puudumise korral toon arstitõendi.
 •  Arendan endas täpsust – seda on mul vaja tulevases töös.
 •  Ma ei hiline tundidesse, kuna minu õpetaja ootab mind ja jääksin olulistest teadmistest vaesemaks.
 • Kõik töövahendid võtan alati kaasa, nende puudumine häirib õppetööd.
 •  Õpetaja ei saa anda täielikke teadmisi, kui ma ei valmistu tundideks. Täidan kõik kodused ülesanded ja jälgin tähelepanelikult õpetaja juhiseid, kodus harjutan hoolega.
 • Riietun koolitööks sobivalt, puhtalt ja korralikult, pidulikel puhkudel ja kontsertidel pidulikult.
 •  Kasutan koolimajas vahetusjalatseid, vahetusjalatsitel ei ole must kummitald.
 • Õpilaspäevikusse suhtun lugupidavalt, sellesse kannan oma kodused ülesanded ja muu koolikorraldusliku informatsiooni, päevikusse kannab minu õpetaja hinnangu minu tööle.
 •  Õppematerjale ja noote hoian hoolega. Olen hoolikas kooli ruumide ja varaga, sest tean, et kõigel on hind.
 •  Kõigi oma murede, soovide, ettepanekute ja küsimustega võin alati pöörduda erialaõpetaja, aineõpetaja või kooli direktori poole, sest ma tean, et siin koolis minuga alati arvestatakse