Muusikakooli vastuvõtukatsed toimuvad

4.-6. juuni 2024 algusega kell 17:00   

Rakvere Muusikakooli saalis aadressil C.R.Jakobsoni 8, Rakvere.

Eelnevalt tuleb täita Rakvere linna e-teenuste keskkonnas

Palume avalduses täita kõik lahtrid nii enda kui ka õpilase kohta ning eelnevalt tutvuda meie muusikakooli õppekorraldustega.  

Avalduse koostamisel ARNO keskkonnas saate ripp-menüüst valida õpilase meelepärase pilli, kindlasti lisage teise pilli valik ja katsetele tulemise kuupäev.

Peale katseid toimub õppekohale kinnitamine ja seejärel saadetakse lapsevanemale e-kiri, mille saamisel palume kindlasti uuesti siseneda ARNO keskkonda, et kinnitada lapsevanemana õppekoha leping.

Õppekohad kinnitatakse 2024/25 õppeaastaks hiljemalt 18.juuni.

Eelklass

Eelklassi oodatakse 5-7-aastaseid muusikahuvilisi lapsi. Avaldus eelklassi tuleb sisestada Rakvere linna kodulehel e-keskkonnas ARNO. Eelklassi astujatele musikaalsuse katseid ei korraldata. Eelklassi lõpetanud õppurid ei pea läbima katsed põhiõppesse astumiseks, piisab eelklassiõpetaja soovitusest.

Eelklassis on võimalik saada pilliõpet 0,5 akadeemilist tundi nädalas, soov tuleb kirjutada avalduse esitamisel vabasse lahtrisse.

Eelklassi II õppeaasta on lapsevanema soovil ja sobivusel ainult pilliõppega koormusega 1 akadeemiline tund nädalas sama õpetaja juures, kus õpiti eelklassi esimesel õppeaastal.

Eelklassi õppetasu on 20 € kuus.

Pilliõppega eelklassi õppetasu on 30€ kuus.

Põhiõpe

Õppima oodatakse muusikahuvilisi kooliealisi lapsi alates 7. eluaastast.

Enne katsetele tulemist peab lapsevanem/hooldaja tegema Rakvere linna kodulehel e-keskkonnas ARNO avalduse. Avaldusel tuleb täita kõik nõutud lahtrid, valida meeldiv pill ja kindlast teha ka teise pilli valik, vabasse lahtrisse kirjutada kindlasti katsetele tulemise kuupäev.  

Õppetasu rahvastikuregistri järgselt Rakvere linnas elavale õppurile on 30€ kuus õppeaastas.

Väljastpoolt Rakvere linna teeninduspiirkonda on õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks – kohamaksuks 2023/2024 356€ kuus. Kohamaks on muutuv suurus ja kehtestatakse igal aastal vastavalt tegevuskuludele.

Õppekohale kandideerija peab ette valmistama ühe temale meelepärase laulu esimese salmi.

Kooli astumiseks tuleb veel läbida musikaalsuse katsed, mis sisaldavad:

 • Laulmist – laulu esitamine vabal valikul
 • Helide järele laulmist
 • Mälu (lühikeste ettemängitud motiivide järgi laulmine la-silbil)
 • Harmoonilist kuulamist (ettemängitud kooskõlade kuulamine – 1, 2 või 3 heli)
 • Rütmi (ettekoputatud motiivide järgi koputamine)

Muusikakoolis õppimine on tasuline

Rakvere Muusikakoolis on alates 1. septembrist 2023. a   
õppetasu suurus ühes kuus õppeaastas (9 kuud):   eurot 
Eelklass       20,00 €
Pilliõppega eelklass        30,00 €
I- IX klass põhiõpe ja huviõpe       30,00 €
Harrastusõpe lihtsustatud õppekava       55,00 €
Lisapill muusikakooli õpilastele 1 tund nädalas       20,00 €
Laulustuudio       20,00 €
Laulustuudio Muusikakooli pilliõpilasele       15,00 €

Rakvere muusikakooli õppekava on alates 01.september 2024:

       
Põhiõpe 30,00 € kuus õppeaastal I klassII klassIII klassIV klassV klassVI klassVII klassVIII-X klass
Põhipill22222221või 2
Solfedžo22222221*
Muusikalugu    111 
Koosmäng, ansambel või orkester   11111
Lisapill (õpilase soovil ja kooli võimalusel)  111111
Õppekoormus nädalas kokku444-55-66-76-76-71-5
* lisa aastal on võimalik õppida solfedžot õpilase soovil, kool võimaldab õpet ainult juhul kui selleks on ressurss
Huviõpe 30,00€ kuus õppeaastas       
Õppeaine/ tundenädalasI klassII klassIII klassIV klassV klassVI klassVII klassVIII- X klass
Põhipill2221-21-21-21-21
Solfedžo2221111 
Muusikalugu    111 
Koosmäng, ansambel või orkester   11111
Lisapill (õpilase soovil ja kooli võimalusel)  11111 
Õppekoormus nädalas kokku444-53-54-64-64-62

Laulustuudio

 • Õppima oodatakse muusikahuvilisi noori vanuses 7. – 19. eluaastast.
 • Laulustuudios on ettevalmistusrühm 6-7 aastastele.
 • Õppetöö toimub 2 korda nädalas rühmatunnina ja osaliselt individuaaltunnina.
 • Lapsevanem/hooldjaja peab tegema Rakvere linna kodulehel e-keskkonnas ARNO avalduse.
 • Õppetasu rahvastikuregistri järgselt Rakvere linnas elavale õppurile on 20€ kuus õppeaastas, muusikakooli põhi- või huviõppes õppivale õppurile on soodushind 15€ kuus.

Rakvere Muusikakoolis on võimalik õppida järgmiseid pille:

 • klaver
 • viiul
 • tšello
 • akordion
 • kannel
 • kitarr
 • flööt
 • klarnet
 • saksofon
 • oboe
 • metsasarv
 • trompet
 • tromboon
 • löökpillid
 • klavessiin
 • altsarv
 • eufoonium
 • tuuba