Rakvere Muusikakooli 2018/19 I poolaasta tööplaan:

DETSEMBER 2018 

NB! Tööplaani täiendatakse iga nädal.

Rakvere Muusikakooli osaline esindus 1.oktoobril 2018 Rakvere Linnavalitsuse valges saalis Rahvusvahelise Muusikapäeva ja EV100 Igal Lapsel Oma Pill tänukontserdil.

Rakvere Muusikakooli solfedžo tunniplaanid:

Tunniplaan, õpetaja Merike Karton

Tunniplaan, õpetaja Liivi Lukas

Rakvere Muusikakooli muusikaloo tunniplaan

Tunniplaan, õpetaja Anne Peäske ja õpetaja Aime Lips (1)

Rakvere Muusikakooli individuaaltundide tunniplaan:

INDIVIDUAALTUNNI PLAAN

Rakvere Muusikakooli õppemaksu tasumise kokkuleppe. 

Lapsevanematel on võimalus õppemaksu tasumise kokkuleppe vorm alla laadida, täita ja saata e-postiga või tuua paberkandjal muusikakooli kantseleisse.

2018 ÕPPEMAKSU TASUMISE KOKKULEPE nr

 2018 Rakvere Muusikakooli kohamaks korraldus_695_27112017

Rakvere Muusikakooli hindamisjuhendid alates 2017/18 õppeaastast:

Rakvere Muusikkaooli sõnalise hindamise juhend I-II klassis

Rakvere Muusikakooli hindamisjuhend III-VII klassidele

oppemaks muusikakoolis